น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด

logo got.co.th

vision & mission

vision 

"The Best Value Added Distributor for IT Solutions by the year 2020."

mission

Knowledge & Consultancy:
Train and educate customers regarding our products / Consult and propose efficient solutions.
ให้ความรู้และคำปรึกษา:
พัฒนาและให้ความรู้เรื่องสินค้าแก่ลูกค้าและให้คำปรึกษาและแนะนำระบบที่มีประสิทธิภาพ
Service:
Offer professional services.
การบริการ:
ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
Loyalty​:
Establish trust and long-term relationship with our partners.
การรักษาฐานลูกค้า:
สร้างให้คู่ค้ามีความผูกพันระยะยาวและเชื่อมั่นในบริษัท
New Products​:
Provide up-to-date products.
ผลิตภัณฑ์ใหม่:
จัดหาสินค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ