น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด

logo got.co.th

serviceS

 1. Professional Implementation

  บริษัทมีทีมงานผู้เชียวชาญในการ Implement ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการข้อมูล

 2. Administrative and Maintenance Training

  การอบรมมีให้ทั้งแบบที่เป็น On the job training และ Class Training

 3. Preventive Maintenance

  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในเสถียรภาพของระบบทางบริษัทมีบริการตรวจเช็คการทำงาน

 4. Corrective Maintenance

  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการแจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษา

 5. Engineer Certificate

  บริษัทมีทีมงานผู้เชียวชาญในการ Implement ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการข้อมูล