logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

เปิดตัว Dell EMC IDPA DP4400 สำหรับ Backup/DR ความจุสูงสุด 192TB Dedupe ที่ 55:1

 Dell EMC ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Dell EMC IDPA DP4400 Data Protection Appliance พร้อมความจุสูงสุด 192TB ในพื้นที่เพียงแค่ 2U ด้วยการผสานระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Hybrid Cloud โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้

news & event

VxRail Proven

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมกับ Dell EMC จัดงาน Vxrail Proven เมื่อวันที่ 19/07/2018 ที่ผ่านมา

"Get On Boot Camp 2018 "

เมื่อวันที่ 5-6 July 2018 ที่ผ่านมาทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา Boot camp 2018