Administration Officer 1 Position

คุณสมบัติ

รายละเอียดของงาน :

 1. จัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อและสั่งขายสินค้า
 2. ประสานงานการรับสินค้าและการจัดส่งสินค้า
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. อายุ 21 - 30 ปี
 2. การศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 2. มีความละเอียดรอบคอบ
 3. มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีทักษะในการเจรจาประสานได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักในงานบริการ ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สวัสดิการ

 

 1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
 7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร